Les certificacions de cadena de custòdia són la millor garantia que els seus sobres i bosses estan realitzats amb papers que procedeixen de plantacions forestals ben gestionades, les quals, compleixen amb els criteris ambientals, socials i econòmics necessaris.