Publiciti la seva administració de loteria als nostres sobres per a dècims.